Polityka prywatności

  1. Informacje wstępne

Usługa PZTLive to oprogramowanie webowe (serwis www) świadczące usługi sprzedaży dostępu do transmisji na żywo. Firma Horyzont Tv Słubice sp. z o.o. przykładając dużą wagę do kwestii prywatności Użytkowników z należytą starannością dba o bezpieczeństwo przekazanych danych stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Jednocześnie serwis http://pztlive.pl ma charakter otwarty. W ramach testów istnieje możliwości zakładania konta oraz dobrowolnego podawania informacji osobistych przez użytkowników, lecz żadne wprowadzane dane nie są publicznie dostępne. Wszelkie dane osobowe są chronione zgodnie z procedurami Generalnego Inspektora Danych Osobowych w Polsce i nie są udostępniane żadnych podmiotom trzecim.

  1. Operator serwisu

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Horyzont Tv Słubice sp. z o.o. Operatorem usługi PZTLive jest firma Horyzont Tv Słubice sp. z o.o . ul. Piłsudskiego 17, 69-100, Słubice, Polska, NIP: PL598-161-08-28, REGON: 080348726. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Horyzont Tv Słubice sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Horyzont Tv Słubice sp. z o.o. usług oraz w celach kontaktu z użytkownikami związanych z funkcjonowaniem usług firmy Horyzont Tv Słubice sp. z o.o. (w tym serwisu www). Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych od podmiotów trzecich.

  1. Pozyskiwania informacji o użytkownikach

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób: Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). Poprzez gromadzenie logów serwera przez operatora hostingowego. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie wymaganych podczas procesu zakładania konta danych (adres e-mail) jest konieczne do rozpoczęcia świadczenia usługi. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług, co jest jednoznaczne z opłaceniem faktury proforma, konieczne jest wypełnienie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (login), hasło dostępu do serwisu, adres zamieszkania (lub siedziby firmy), kod pocztowy, miejscowości, kraj, numer telefonu (opcjonalnie), NIP (dla firm).

Użytkownik może zapraszać innych użytkowników do wspólnej administracji usługami poprzez link z zaproszeniem. W takiej sytuacji użytkownik będzie uprawniony do wyświetlania danych (e-mail, Imię Nazwisko) osób które sam zaprosił oraz wyraża zgodę na dostęp zaproszonej osoby do danych jakie wcześniej wprowadził w ramach swojego konta. Jednocześnie zapraszani użytkownicy klikający w otrzymany mailowo link z zaproszeniem wyrażają zgodę na wyświetlanie swoich danych osobie zapraszającej.

  1. Wykorzystywanie danych

W ramach serwisu www wszelkie dane osobowe wprowadzone przez użytkownika wyświetlane są wyłącznie użytkownikowi który wpisał dane oraz osobom, które zaprosił do korzystania z serwisu. Wszelkie dane wyświetlane są wyłącznie po zalogowaniu.Żadne dane nie są wyświetlane osobom niezalogowanym oglądającym serwis. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z usługami świadczonymi przez Horyzont Tv Słubice sp. z o.o., w szczególności w celach związanych z kontaktowaniem się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz przeprowadzania transakcji zakupu usług. W przypadku otrzymania prawomocnego wyroku sądu dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Także w przypadku rażącego naruszenia regulaminu usług firma Horyzont Tv Słubice sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do poinformowania właściwych organów wymiaru sprawiedliwości o naruszeniu prawa przez Użytkownika. Zgodnie z regulaminem konta użytkowników naruszających prawo mogą zostać usunięte bez zwrotu kwoty opłaconych usług.

  1. Zabezpieczenie danych

Dane osobowe Użytkowników są chronione przez firmę Horyzont Tv Słubice sp. z o.o. przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń informatycznych, organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

  1. Zmiana i usunięcie danych

Horyzont Tv Słubice sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom dostęp do treści własnych danych osobowych, możliwości ich przeglądania i modyfikacji. Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Horyzont Tv Słubice sp. z o.o. ma prawo odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli nie uregulował wszystkich należności wobec firmy lub swoim dotychczasowym postępowaniem naruszył Regulamin, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

  1. Pliki cookies

Horyzont Tv Słubice sp. z o.o. korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika usługi pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Informacje zbierane przy ich pomocy służą do personalizacji usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Zebrane dane służą do celów technicznych, związanych z administracją serwerem oraz pozwalają na zebranie ogólnych, statystycznych informacji demograficznych np. o regionie, z którego następuje połączenie.

Przewiń do góry